top of page

Политика за магазин и поверителност

Докато използвате този уебсайт и купувате от този уебсайт; Вие сте съгласни с всички посочени политики. Ние си запазваме правото да променяме нашите политики по всяко време. Промените и уточненията ще влязат в сила веднага след публикуването им на нашия сайт.

Никога няма да го направим
  продавате, търгувате или разкривате личните си данни  информация. Всяка информация, въведена на този сайт, се съхранява в защитена wix база данни на защитен wix сървър; зад противопожарна стена. Вашата лична информация ще бъде използвана само  да помогна  сайтът работи по -ефективно и ви информира за нови продукти, продажби и събития.

Be Nude Essentials 

Payment Methods
bottom of page